4 nodarbību cikls, no 11.janvāra līdz 1.februārim vienu reizi nedēļā, otrdienās no plkst. 18:00 līdz 21:10

Kursa rezultāti:

  • Zināšanas: Pārzināt IT datu drošības pamatu un datu aizsardzības pamatnostādnes
  • Prasmes: Prast uzglabāt datus un tos atgūt no bojātiem datu nesējiem, kā arī izprast datu iznīcināšanas nosacījumus
  • Kompetences: Spēt aizsargāt datorsistēmu no ļaundabīgas programmatūras un citiem datortīklu apdraudējumiem
Galvenās tēmas:

1. IT datu drošības pamati;
• Attālināto apstākļu specifika un IT risku apzināšana;
• Informācijas tehnoloģiju būtiskie jēdzieni un pamata darbība;
• Datortīkla un tīmekļa darbība un darbības pamata elementi;
• DEMO – kompromitēts rūteris (DNS loma);
• Datu glabāšanas ierīces.

2. Datu aizsardzība un droša informācijas glabāšana;
• Datu apdraudējumi un aizsardzība;
• DEMO – dinamisks dokumenta saturs;
• Datu glabāšana un atgūšana no bojātiem datu nesējiem un datu iznīcināšana;
• Mobilo iekārtu lietošana;
• DEMO - Base64 (komandu enkodēšana uzbrukuma slēpšanai);
• Darbs patstāvīgi (Latvijas vēsturē 3 skaļākie IT incidenti).

3. Ļaundabīgā programmatūra;
• Ļaundabīgās programmatūras veidi;
• Datortīklu apdraudējumi;
• DEMO - Pass The Hash (autorizācija neminot paroli);
• Lietotāju paradumi – paroļu glabāšana, e-pasta lietošana.

4. Datorsistēmu un tīklu fiziskā aizsardzība;
• Fiziskās aizsardzības veidi;
• Serveru un datortīklu fiziska aizsardzība;
• Patstāvīgais darbs (nepārtrauktības plāns).

5. Datorsistēmu un tīklu loģiskā aizsardzība;
• DEMO (Atvērto portu skenēšana ar NMAP);
• Loģiskās aizsardzības veidi;
• Ugunsmūris (1. daļa);
• Patstāvīgais darbs (Portu skenēšana ar NMAP).
• Ugunsmūris (turpinājums);
• Pretvīrusu programmatūra;
• Demo (aplikāciju baltie saraksti);
• Demo (paroļu pārtveršana ar WireShark);
• Pašpārbaudes darbs (15 jautājumi).

info@magneticpro.lv
Tālr. 29268925