Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) projektu konkurss “Labās prakses pārņemšanas apmācības eksportspējas veicināšanai”, pamatota augsta līmeņa apmācību projekta atbalsts, radot ietekmi uz produktivitāti, eksportspēju un augstas pievienotas vērtības produktu vai pakalpojumu radīšanu.